Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên

Bảo hiểm xã hội là chính sách của Đảng và nhà nước nhằm góp phần đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Ngày nay, mạng lưới cơ quan bảo hiểm xã hội đã được tổ chức, thành lập xuyên suốt từ trung ương cho đến cấp huyện, và tại Bình Dương cũng vậy. Cùng tìm hiểu về các trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên bên dưới.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương

Trụ sở của trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương được đặt ở địa chỉ: đường ĐT 746, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3642 397.

Email: tanuyen@binhduong.vss.gov.vn

Vị trí, chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương

Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác, trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên cũng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Xây dựng, trình giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh về kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm, được tổ chức thực hiện có kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

– Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.

– Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các tổ chức và cá nhân theo từng phân cấp.

– Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

– Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo từng phân cấp, từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

– Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

– Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bảo hiểm y tế.

– Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương.

– Thực hiện kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế ”một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

– Thực hiện việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở huyện, với các tổ chúc, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chúc và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Cùng với đó, đơn vị cũng thực hiện việc cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế dộ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *