Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Nâng mức hưởng bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc

Nghị định 75 của Chính phủ đã bổ sung, nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với một số đối tượng, riêng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Ảnh - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam.
Khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Ảnh – Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị định 75 đã bổ sung 2 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng vào nhóm được ngân sách đóng; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023).

Nghị định này cũng bổ sung, nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với một số đối tượng. Cụ thể, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, nâng mức hưởng từ 80% lên 95%.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có mức hưởng 95%.

Về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cho phép xuất trình căn cước công dân thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ đã được định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID khi đi khám chữa bệnh.

Quy định thời hạn của Giấy hẹn khám lại: Trường hợp quá thời gian hẹn khám lại, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được hẹn khám lại, người bệnh liên hệ nhân viên y tế để đăng ký lịch khám phù hợp hoặc tự đến khám lại.

Nghị định số 75 bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 1/1/2019.

Theo quy định mới, các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế,… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Để triển khai Nghị định số 75, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trích ngân sách hỗ trợ khi phí đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế; rà soát, lập danh sách và cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng hưởng tại Nghị định này…

Về phía Bộ Y tế, Bộ yêu cầu các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ.

Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, xác định đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia.

Đối với các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc: Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, mua sắm, đầu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, và pháp luật có liên quan để bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *