Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Bình Dương: Hỗ trợ tiền cho sinh viên học ngành điều dưỡng, hộ sinh từ 1/1/2024

Tỉnh Bình Dương chính thức có quy định về việc hỗ trợ cho những sinh viên theo học ngành điều dưỡng, hộ sinh số tiền 3,6 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ 1/1/2024.

Vừa qua, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành điều dưỡng, hộ sinh trên địa bàn tỉnh. ​​

Theo đó, đối tượng áp dụng là sinh viên trúng tuyển hệ chính quy bậc học cao đẳng trở lên ngành điều dưỡng, hộ sinh theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tự nguyện cam kết phục vụ lâu dài cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh sau khi tốt nghiệp.

Mức hỗ trợ là học phí đào tạo ngành điều dưỡng và hộ sinh theo quy định của pháp luật và của các trường trên địa bàn tỉnh; chi phí học tập: 3,6 triệu đồng/ người/ tháng (thời gian hỗ trợ chi phí học tập được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học).

Bình Dương: Hỗ trợ tiền cho sinh viên học ngành điều dưỡng, hộ sinh từ 1/1/2024
Sinh viên học ngành điều dưỡng, hộ sinh sẽ được hỗ trợ học tập 3,6 triệu đồng/ người/ tháng (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tỉnh sẽ không hỗ trợ đối với trường hợp sinh viên phải học lại trong quá trình đào tạo. Sau khi đã hoàn tất việc học lại và tiếp tục chương trình thì tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ.

Cùng với đó, sinh viên khi ra trường có bằng tốt nghiệp được xếp loại giỏi trở lên được ưu tiên chọn đơn vị công tác thuộc các cơ sở y tế công lập của tỉnh. Các trường hợp còn lại, công tác theo sự phân công của tỉnh.

Tuy nhiên, để được nhận hỗ trợ, sinh viên phải cam kết sau khi tốt nghiệp trở về phục vụ tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh theo sự phân công với thời gian công tác bằng 3 lần thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ.

Trường hợp tự ý bỏ học, không học hết chương trình, bị kỷ luật buộc thôi học; không tốt nghiệp khóa học hoặc tốt nghiệp trễ 2 năm theo chương trình học của trường, sinh viên phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.

Đối với trường hợp đã tốt nghiệp nhưng không về công tác theo cam kết hoặc không chấp hành sự phân công của tỉnh sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.

Trường hợp nhận công tác nhưng thời gian công tác không đủ thời gian đã cam kết hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì sinh viên phải bồi hoàn số tiền đã được hỗ trợ tương ứng với tỷ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác.

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.

Nghị quyết trên đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 8/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.

Nguồn: https://congthuong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *