Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT (Quyết định 62) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).

Quyết định 62 sửa đổi 3 thủ tục hành chính cấp T.Ư gồm: cấp thẻ BHYT lần đầu; cấp lại và đổi thẻ BHYT, có hiệu lực từ ngày ký ban hành 12.1.2023.

Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế - ảnh 1
Bệnh nhân BHYT nhận thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Theo Quyết định 62, thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi theo quy định của luật BHYT. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT được thực hiện như sau:

Bước 1: người tham gia BHYT lần đầu ghi tờ khai tham gia; hoặc điều chỉnh thông tin và danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (đối với người tham gia theo hộ gia đình).

Bước 2: người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và chờ ký trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT.

Bước 3: cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế; ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT.

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện giải quyết thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc.

Người sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHYT cho người lao động quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 15 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý quy định tại khoản 1 Điều 1; khoản 13 Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH căn cứ giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho đối tượng này để cấp thẻ BHYT.

UBND xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2 (các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17); Điều 3 (các khoản 1, 2, 4); Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, là các nhóm do cơ quan BHXH và do ngân sách nhà nước đóng phí BHYT…

Quyết định 62/QĐ-BYT ngày 12.1.2023 

Nguồn Báo Thanh Niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *