Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường gồm 7 dự án thành phần: Bệnh viện đa khoa 1.500 giường; khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn; trạm xử lý nước thải; hạ tầng kỹ thuật tổng thể; thiết bị bệnh viện; khối giáo dục và đào tạo, ký túc xá học viên và nhân thân người bệnh; bãi đậu xe, công viên, cây xanh… Tổng số vốn đầu tư của dự án là  hơn 2.300 tỷ đồng.

Bệnh viện đa khoa 1.500 giường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý (BQL) đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, Dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường gồm có 02 gói thầu. Gói thầu số 01 thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, khởi công vào ngày 04/12/2018, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2023 với tổng giá trị gói thầu 1.783 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 92,0% tương đương 1.640 tỷ đồng. Khối lượng còn lại phải thực hiện theo hợp đồng, các công việc chưa thực hiện chiếm 8,0% tương đương 142 tỷ đồng. Gói thầu số 02 thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm, khởi công ngày 23/04/2019, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2023, với tổng giá trị gói thầu 82 tỷ đồng. Đến nay khối lượng thực hiện đạt 89% tương đương 73 tỷ đồng. Các công việc chưa thực hiện chiếm 11% tương đương 9 tỷ đồng.

Ngoài các khối lượng theo hợp đồng của 02 gói thầu nêu trên, hiện nay, BQL đang tập trung rà soát nội dung phát sinh nhóm 5, tổng hợp được các khối lượng cần thiết để hoàn thiện công trình gửi Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương phát sinh để làm cơ sở BQL triển khai các công việc tiếp theo, hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Đối với Dự án Thiết bị Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, hiện nay, BQL vẫn chưa nhận được ý kiến của Hội đồng khoa học tỉnh về việc góp ý cấu hình, tính năng của danh mục thiết bị để làm cơ sở điều chỉnh dự án.

Cũng theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, trong tình hình khó khăn chung của ngành y tế, việc điều chỉnh dự án có cấu phần thiết bị y tế gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện theo quy định mới (Nghị định 98/2022/NĐ-CP chưa có thông tư hướng dẫn), công tác tìm đơn vị tư vấn điều chỉnh dự án, thẩm định giá…

Ngày 20/02/2023, BQL đã có Công văn số 65/QLDA-ĐHDA trình UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thiết bị Bệnh viện đa khoa 1.500 giường nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên. Để chuẩn bị cho bước điều chỉnh dự án, BQL đã có thư mời quan tâm đăng thông tin trên cổng thông tin tỉnh Bình Dương, thông tin rộng rãi về việc tìm đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và đảm bảo điều kiện pháp lý có quan tâm hợp tác trong các gói thầu tư vấn của dự án. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh dự án, trước mắt, BQL tập trung thực hiện dự án trang bị hệ thống công nghệ thông tin y tế và nội thất Bệnh viện để đồng bộ với dự án xây lắp, đồng thời triển khai dự án mua sắm thiết bị y tế trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, một số dự án khác như Khối kỹ thuật trung tâm và Nhà quản, Trạm xử lý nước thải cũng sẽ được hoàn tất trong năm 2023, đủ điều kiện kết nối với dự án Bệnh viện trong giai đoạn đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo: vtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *