Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Bổ sung quy định mới về dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Góp ý cho dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết quỹ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước, người sử dụng lao động và người tham gia bảo hiểm y tế đóng. Do vậy, quỹ có tính chất liên thông với ngân sách nhà nước.

Để phù hợp quy định, đảm bảo kinh phí, ngành bảo hiểm xã hội và tài chính đã báo cáo Thủ tướng giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bảo hiểm xã hội các tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nhiều lần ý kiến về các bất cập, ví dụ việc giao dự toán cho cơ sở khám chữa bệnh chưa quy định trong Luật Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bổ sung quy định lập, giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bảo hiểm xã hội các tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bổ sung quy định mới về dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bổ sung quy định lập, giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bảo hiểm xã hội các tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Đồng thời, cơ quan chức năng giao Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chí lập, phân bổ, điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm cho bảo hiểm xã hội các tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chí xác định, rà soát vượt dự toán được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/y-te/cac-van-de/bo-sung-quy-dinh-moi-ve-du-toan-chi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-775874

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *