Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho người dân tự mua thuốc, Bộ trưởng Y tế nói gì?

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho người dân tự mua thuốc, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan có văn bản trả lời.

Sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Y tế xem xét ban hành quy định trong trường hợp người bệnh khi phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài bệnh viện (thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm theo chỉ định của bác sĩ) sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Việc này để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi khám chữa bệnh không được cung ứng do cơ sở khám, chữa bệnh thiếu thuốc, vật tư y tế.

Cử tri đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho người dân tự mua thuốc. (Ảnh: Như Loan)

 Cử tri đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho người dân tự mua thuốc. (Ảnh: Như Loan)

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, các danh mục thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế được Bộ Y tế ban hành, quy định tại các thông tư.

Như vậy, danh mục thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế hiện nay đã đáp ứng tương đối đầy đủ, toàn diện nhu cầu sử dụng thuốc, vật tư y tế, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên để có thuốc, vật tư y tế sẵn có sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện các quy định về mua sắm, lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc theo đúng các quy định pháp luật về đấu thầu.

Hiện nay, việc thực hiện mua sắm còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện, cụ thể như việc đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh còn khó khăn, có nơi còn chưa đúng tiến độ như kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh, việc cung ứng thuốc, vật tư y tế cũng chịu ảnh hưởng và bị gián đoạn nhất định, nhiều nhà sản xuất không đủ nguyên liệu để sản xuất và phân phối các mặt hàng thuốc, vật tư y tế.

Điều này cũng dẫn đến việc tăng giá thuốc, vật tư y tế và tác động đến công tác mua sắm, đấu thầu gặp khó khăn hơn.

Bộ trưởng Y tế thông tin thêm, để khắc phục vấn đề nêu trên, năm 2023, Bộ đã ban hành thông tư 6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; thông tư 14/2023 quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bộ cũng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, như rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung tiến hành rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Đặc biệt khẩn trương có những điều chỉnh trong quy định mua sắm phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu mới; sửa đổi và bổ sung danh mục, đặc biệt chú trọng việc mở rộng danh mục thuốc, vật tư y tế nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đấu thầu tập trung quốc gia và đàm phán giá, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm mua sắm, cung ứng thuốc cho người bệnh.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu để xây dựng quy định cơ chế chi trả đối với chi phí các loại thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục do bảo hiểm y tế chi trả mà người dân phải mua bên ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

NHƯ LOAN – vtcnews.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *