Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)

Bộ Y tế đề xuất quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

 Đây là đề xuất trong dự thảo Thông tư đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được Bộ Y tế soạn thảo mới đây.

Theo đó, về trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, dự thảo đề xuất trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia – đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia, trừ thuốc điều trị HIV-AIDS/thuốc kháng HIV, thuốc điều trị lao và vaccine.

Bộ Y tế đề xuất quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)
Bộ Y tế đề xuất quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Thuốc kháng HIV kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS; thuốc điều trị lao kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Bệnh viện Phổi Trung ương; vaccine kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm.

Với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương.

Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm.

Với các thuốc không do đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia, cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Các thuốc tại danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Y tế ban hành, đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Với các thuốc không do đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia và đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương tổ chức lựa chọn nhà thầu thì cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Trong thời gian tối đa 10 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong thời gian tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế theo quy định, Bộ Y tế sẽ đăng tải kết quả trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý, cơ quan quản lý y tế của các Bộ, ngành; các bệnh viện, viện có giường bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *